Przebudowa drogi gminnej nr 100434 O Pl. Wolności w Wołczynie

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 100434 O Pl. Wolności w Wołczynie

Zadanie obejmowało zakresem:

  • Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej – 159,71 m o szerokości jezdni 4,5 – 5,5m;
  • Powierzchnia chodników – 533,72 m2 (bez powierzchni miejsc postojowych);
  • Miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej – 16 szt.
  • Kanalizacja burzowa – 53 m.

Całkowita wartość projektu: 297733,80 zł

Dofinansowano z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Numer Umowy o dofinansowanie – PR/G/21/2016/U/26/2017

Kwota dofinansowania: 148506,00 zł