Przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie

Nazwa zadania: Przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie

W ramach przebudowy:

  • wykonano nową nawierzchnię drogi,
  • wybudowano nowe chodniki i ścieżkę rowerową,
  • poprawiono system odwodnienia - budowa kanalizacji deszczowej,
  • wykonano elementy organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe),
  • zamontowano lampy oświetelniowe.

Całkowita wartość projektu: 2 525 484,01 zł

Dofinansowano z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Numer Umowy o dofinansowanie – PR/G/31/2017/U/32/2018

Kwota dofinansowania: 1 232 516,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 100434 O Pl. Wolności w Wołczynie

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 100434 O Pl. Wolności w Wołczynie

Zadanie obejmowało zakresem:

  • Budowę drogi o nawierzchni asfaltowej – 159,71 m o szerokości jezdni 4,5 – 5,5m;
  • Powierzchnię chodników – 533,72 m2 (bez powierzchni miejsc postojowych);
  • Miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej – 16 szt.
  • Kanalizację burzowa – 53 m.

Całkowita wartość projektu: 297 733,80 zł

Dofinansowano z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Numer Umowy o dofinansowanie – PR/G/21/2016/U/26/2017

Kwota dofinansowania: 148 506,00 zł