Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wąsicach

Nazwa zadania: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wąsicach”
Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego
Kwota dofinansowania: 169 000 zł
Numer umowy: DRW.042.2.27.2017 z dnia 15 września 2017r.

W ramach zadania wykonano:

1. Budowę drogi do gruntów rolnych ul. Główna
• długość całkowita drogi 0,359 [km]
• koszt całkowity: 303417,36 zł
• dofinansowanie: 89250 zł

2. Budowę drogi do gruntów rolnych ul. Opolska
• długość całkowita drogi 0,548 [km]
• koszt całkowity: 380775,68 zł
• dofinansowanie: 79750 zł