Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Wołczyn

naklejka

Gmina Wołczyn realizuje projekt  współfinansowany ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wołczyn poprzez wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wołczyn w sprzęt i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Projekt polega na zakupie wyposażenia i urządzeń ratowniczych dla jednostek OSP na terenie gminy Wołczyn.
Planowane efekty:
• Wzrost efektywności walki z powodziami, pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, szybkości i skuteczności ratownictwa przeciwpożarowego, technicznego i ekologicznego,
• wzrost poziomu koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa powodziowego i ekologicznego w gminie,
• możliwość udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa,
• zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kluczborskiego,
• skuteczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
• wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w zakresie niesienia pomocy i działań ratowniczych,
• wzmocnienie sił i środków jednostek należących do KSRG.

Nr umowy: DSRiN-I-7211-743/18

Wartość zadania: 63 706,00 zł
Dofinansowanie: 99%


Gmina Wołczyn zakończyła realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Wołczyn” współfinansowany ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Celem projektu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wołczyn poprzez wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wołczyn w sprzęt i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
W ramach realizacji powyższego zadania Gmina Wołczyn zakupiła oraz przekazała jednostkom OSP następujące wyposażenie: zestawy ratownictwa medycznego R1, parawany do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, agregat prądotwórczy, przenośny zestaw oświetleniowy, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, detektor napięcia, pilarka do drewna, defibrylator, piła ratownicza do szyb klejonych.
Sprzęt został przekazany jednostkom na podstawie umów darowizny.

Łączny koszt zadania wyniósł 53 680,46 zł, z czego wkład własny gminy stanowił 1% wartości zadania tj. 536,81 zł.

Zdjęcia: Wołczyński Ośrodek Kultury

na strone 2

na strone 1

na strone 3

Sprzęt dla OSP 2