Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Wołczyn

naklejka

Gmina Wołczyn realizuje projekt  współfinansowany ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wołczyn poprzez wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wołczyn w sprzęt i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Czytaj więcej...