Program współpracy

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz immymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

 

Konsultacje Projektu Programu Wspólpracy Samorządu Województw Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok do konsultacji, które odbęda się w dniach 3 września do 1 października 2018 r.

 

Uchwała nr XL/260/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

 

Uchwała nr XXVII/172/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

 

Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie rocznego programu wspólpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.