Strona wykorzystuje pliki cookies.  Przeczytaj politykę prywatności!

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Wołczyna   podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie  wywieszone zostały  w dniu 13 kwietnia  2017 roku  wykazy nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży .  Wykazy  obejmują  lokal mieszkalny   położony  w Wołczynie    dla głównego najemcy ,  2 działki dla poprawienia warunków sąsiedniej nieruchomości położone w Rożnowie , działkę zabudowaną położoną w Szymonkowie i działkę rolną położoną w Szymonkowie. Po upływie ustawowego okresu na sprzedaż  działek w Szymonkowie zostanie ogłoszony przetarg. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie,  pokój nr 30, telefon  0-77 4188424 w. 213 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołczynie.


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszony został w dniu 2 lutego 2017 roku wykaz nieruchomości w Wołczynie przeznaczonych do sprzedaży.
Wykazy obejmują lokale mieszkalne w Gierałcicach i Rożnowie oraz działki rolne w Wierzbicy Dolnej.
Po upływie ustawowego okresu na sprzedaż powyższych nieruchomości zostanie ogłoszony przetarg.
Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 77/4188424 w. 213 oraz wBiuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołczynie.


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszony został w dniu 22 grudnia 2016 roku wykaz nieruchomości w Wołczynie przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz obejmuje lokale mieszkalne dla głównych najemców, działki przeznaczone na regulację granic oraz działkę niezabudowaną.
Po upływie ustawowego okresu na sprzedaż działki niezabudowanej zostanie ogłoszony przetarg.
Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 77//4188424 w. 213 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołczynie.


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszony został w dniu 17 listopada 2016 roku wykaz nieruchomości w Wołczynie przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz obejmuje działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym położoną w Brynicy.
Po upływie ustawowego okresu na sprzedaż działki zabudowanej zostanie ogłoszony przetarg.
Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 77//4188424 w. 213 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołczynie.


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszony został w dniu 6 października 2016 roku wykaz nieruchomości w Wołczynie przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz obejmuje lokale mieszkalne dla głównych najemców oraz działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym.
Po upływie ustawowego okresu na sprzedaż działki zabudowanej zostanie ogłoszony przetarg.
Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 77//4188424 w. 213 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołczynie.


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszony został w dniu 4 sierpnia 2016 roku wykaz nieruchomości w Wołczynie przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz obejmuje lokal mieszkalny dla głównego najemcy, działkę przeznaczoną na regulację granic oraz działkę budowlaną.
Po upływie ustawowego okresu na sprzedaż działki budowlanej zostanie ogłoszony przetarg.
Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 0-77 4188424 w. 213 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołczynie.


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszony został w dniu 23 czerwca 2016 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz obejmuje lokal mieszkalny w Wołczynie przy ulicy Rynek 14 przeznaczony do sprzedaży dla głównego najemcy.
Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 0-77 4188424 w. 213 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołczynie.


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszone zostały w dniu 9 czerwca 2016 roku wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Wykazy obejmują lokale mieszkalne w Wołczynie przy ulicy Kluczborskiej 39, Młyńskiej 2 oraz Dworcowej 6 i są przeznaczone do sprzedaży dla głównych najemców.
Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 0-77 4188424 w. 213 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołczynie.