Fauna

FAUNA

Obszar Gminy Wołczyn charakteryzuje się znacznym przekształceniem ekosystemów, w szczególności w środkowej części gminy, gdzie prowadzona jest intensywna gospodarka rolna. Znaczne zróżnicowanie siedlisk występuje w południowej i północnej części gminy, gdzie można spotkać większe nagromadzenie gatunków chronionych i rzadkich.

Wśród zwierząt bezkręgowych występujących na terenie gminy na uwagę zasługuje rzadki gatunek pająka - zwanego przez niektórych klejnotem polskiej przyrody - Tygrzyk paskowany . Występuje on w kilku miejscach na wilgotnych, ale nasłonecznionych łąkach. Na obszarze gminy występują również chronione gatunki owadów np.: biegacz ogrodowy , biegacz węgraty , trzmiel ziemny, motyl - paź królowej .

W trakcie spacerów, szczególnie w Dolinie Stobrawy i w otoczeniu stawów napotkać możemy traszkę zwyczajną , ropuchę zieloną , kumaka nizinnego czy rzadko występującą rzekotkę drzewną .