Wierzbica Górna

WIERZBICA GÓRNA - pod względem mieszkańców największa wieś w gminie Wołczyn -945 osób. ZABYTKI - 1. Kościół pw. Św. Jacka - istniał w średniowieczu, w 1592 r. przejęty przez protestantów, obecny zbudowany w latach 1719-22, orientowany, konstrukcji szkieletowej, salowy z transeptem i kwadratową wieżą od zach., wieża w dolnej części murowana, ujęta w narożnikach boniowaniem i płycinami, wyższa kondygnacja konstrukcji szkieletowej, obniżona, nakryta prowizorycznym dachem namiotowym, w miejsce zniesionego hełmu barokowego; część wsch. zamknięta trójbocznie; narożniki transeptu ujęte pilastrami, w ramionach transeptu empory drewniane, wsparte na czterech profilowanych słupach, chór drewniany połączony z emporami biegnącymi wzdłuż ściany i nawy, wsparty na sześciu profilowanych słupach; dachy siodłowe kryte gontem; ołtarz główny ambonowy, późnobarokowy z 1729 r., kulisowy z rzeźbami; tabernakulum współczesne ołtarzowi; organy o dekoracji akantowej z pocz. XVIII w., przekształcone w 1846 r.; epitafia drewniane z 1641 r, z XVIII i XIX w.; w prowizorycznej dzwonnicy dwa dzwony z 1520 i 1544 r. 2. Pałac - zbudowany w 1791r., odnowiony i częściowo przekształcony w 1911 r., późnobarokowy, parterowy z piętrem w mansardzie, wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta, dwutraktowy z sienią i salonem na osi, sufity z fasetą, elewacja 11-osiowa z trójosiową częścią środkową, piętrową, zwieńczoną trójkątnym spłaszczonym przyczółkiem, na osi ganek, w narożnikach podziały boniowaniem i kanelowanymi pilastrami, obramienia okien uszate, wysoki dach mansardowy, z wbudowanym nowszym pięterkiem konstrukcji szkieletowej, w sieni dekoracja rokokowa i neobarokowa ze stiukowymi kartuszami herbowymi, podziały ścian pilastrami oraz fryz akantowy, w supraportach igrające putta, przed frontem pałacu ogrodzenie murowane ze słupków zakończonych kamiennymi kulami. 3. Park dworski o pow. 2,75 ha z osią widokową, kwaterami szpalerów grabowych i klombami drzewnymi. 4. Czworak - z ok. poł. XIX w., piętrowy, prostokątny, dwutraktowy, elewacja 5-osiowa, dach naczółkowy.

 

Sołtys:

ŁAKOMY SŁAWOMIR
Wierzbica Górna14, 46-255 Wierzbica Górna
667015782