Wierzbica Dolna

WIERZBICA DOLNA - Liczba mieszkańców: 390 ZABYTKI - 1. Kościół drewniany pw. Podwyższenia Krzyża Św.- poewangelicki zbudowany w 1688 r., ok 1939 r. zrekonstruowany na wzór poprzedniego z nowego materiału z zachowaniem pierwotnej wieży, konstrukcji zrębowej na podmurowaniu kamiennym z wieżą konstrukcji słupowej, wieża nakryta dachem ośmiobocznym hełmem gontowym z cebulastą latarnią, prezbiterium zamknięte trójbocznie, chór połączony z emporami wdłuż bocznych ścian nawy, wsparty na czterech profilowanych słupach, dach siodłowy o dwóch kalenicach kryty gontem, ołtarz główny późnobarokowy z 1 poł. XVIII w., ambona barokowa z poł. XVIII w., z malowanymi postaciami, organy z pocz.XVIII w., epitafium renesansowe drewniane z XVII w., odnowione w 1936 r., rzeźby XV i XVI w. pod stropem kopie rycerskie. 2. Park podworski o pow. 2,00 ha.

Sołtys:

SĘKALA ŁUKASZ
Wierzbica Dolna 20, 46-255 Wierzbica Górna
663-451-328