Szymonków

SZYMONKÓW -sołectwo w pół-zach części gminy -ilość mieszkańców 558 ,ZABYTKI 1. Kościół pw. Nawiedzenia MB - wzmiankowany w 1257 r., obecny zbudowany w latach 1875-8 na miejscu poprzedniego drewnianego, murowany, neogotycki; wewnątrz dwie rzeźby gotyckie z pocz. XVI w. 2. Oficyna dworska - z pocz. XIX w., klasycystyczna, parterowa z pięterkiem w szczytach, wzniesiona na rzucie prostokątnym, dwutraktowa, elewacja 7-osiowa, dach naczółkowy. 3. Spichlerz dworski - z ok. poł XIX w., murowany, prostokątny, trójkondygnacjowy, podziały ścian ramowe, dach siodłowy, przekształcony na cele mieszkalne. 4. Ruina romantyczna - na pd. od wsi, na wzgórzu, z XIX w., z okrągłą basztą murowaną z kamienia.

Sołtys:

ZARYCH ADAM
Szymonków ul. Młyńska 8c, 46-266 Szymonków
694221296