Świniary Wielkie

ŚWINIARY WIELKIE -sołectwo zam przez 225 osób . ZABYTKI - 1. Kościół drewniany pw. Św. Bartłomieja - zbudowany w 1762 r., orientowany, konstrukcji zrębowej na podmurowaniu ceglanym, z wieżą konstrukcji słupowej, wieża nakryta dachem namiotowym, w miejsce dawnego hełmu barokowego; prezbiterium zamknięte trójbocznie, chór wsparty na jednym słupie; dachy siodłowe; ołtarz główny z 1698 r., architektoniczny z rzeźbami, po bokach ołtarza bramki - nad nimi również rzeźby; ambona renesansowa z końca XVII w.; dwa miedzioryty z XVIII w.; dzwon z 1622 r. 2. Dwór - z 1 ćw. XIX w., klasycystyczny, parterowy z facjatkami, wzniesiony na rzucie prostokąta, dwutraktowy, na osi sień i salon, elewacja 9-osiowa, dach mansardowy z naczółkami i nowszymi lukarnami. 3. Park dworski o pow. 1,95 ha.

Sołtys:

MĘDRECKA MONIKA
Świniary Wielkie 5, 46-264 Krzywiczyny
608623395