Skałągi

SKAŁĄGI- wieś na trasie Wołczyn-Byczyna, liczba mieszkańców: 471. ZABYTKI - 1.Kościół pw. Św. Michała - wzmiankowy w 1376 r., w 1564 r przejęty przez protestantów, poprzedni drewniany zbudowany w 1691 r., zburzony w 1791 r., obecny z lat 1791-2 w 1927 odnowiony i częściowo powiększony od 1945 r. katolicki, murowany, orientowy bez wyraźnych cech stylowych, wzniesiony na rzucie prostokątnym z zaokrągloną ścianą od wsch., na osi której półkolista absyda, od zach., kwadratowa wieża z 1880 r., w górnychkondygnacjach ośmioboczna, chór drewniany, wybrzuszony w części środkowej, połączone z nim empory wspartena dwóch kolumnach toskańskich i pięciu słupach, podziały ścian ramowe, dach siodłowy, ołtarz główny nowszy z fragmentami barokowymi. 2. Park podworski o pow. 4,00ha.

Sołtys:

SCHATT JÓZEF
Skłągi, ul. Wspólna 4, 46-262 Skałągi
77/4141291