Rożnów

ROŻNÓW – sołectwo zam. przez 400 osoby. ZABYTKI -1. Kościół drewniany pw. Św. Trójcy - wzmiankowany 1376, 1530 przejęty przez protestantów, obecny z 1788 r.,, odnowiony w 1930 r., od 1945 katolicki; orientowany, konstrukcji zrębowej na podmurowaniu kamiennym, z wieżą konstrukcji słupowej, wieża nakryta hełmem baniastym z latarnią, podbitym gontem; prezbiterium zamknięte trójbocznie, chór wsparty na czterech profilowanych słupach z zastrzałami, wydatny gzyms koronujący profilowany; dachy siodłowe kryte gontem; ołtarz główny - tryptyk gotycki z końca XV w., odnowiony w1913 r., rzeźbiony z malowanymi rewersami skrzydeł i predellą; organy rokokowe, chrzcielnica o dekoracji akantowej z ok. 1700 r., epitafium drewniane ludowe z 1718 r., kartusz herbowy barokowy z XVIII w., dzwon z 1523 r. 2. Piramida - Nagrobek - obok kościoła, wystawiony w 1780 r. przez gen. mjr K. A .A. von Eben u. Brunnen - murowany z cegły w kształcie piramidy z wejściem ujętym pilastrami, zwieńczony profilowanym gzymsem; nad wejściem kamienna tumba z kartuszami herbowymi. 3. Dwór - z poł. XIX w., neogotycki, prostokątny, fryz maswerkowy i szczyty schodkowe ze sterczynami, w elewacji bocznej wieża zwieńczona sterczynami. 4. Oficyna dworska - z poł. XIX w., piętrowa, prostokątna, dwutraktowa, czteroosiowa, dach naczółkowy z lukarną. 5. Park dworski o pow. 5,60 ha.

Sołtys:

CHAŁUBIEC PAWEŁ
Rożnów 21A/4, 46-262 Skałągi
889568248