Krzywiczyny

KRZYWICZYNY – wieś przy trasie Wołczyn-Kępno zamieszkała przez 587 osób. ZABYTKI-1. Kościół drewniany pw. Św. Trójcy - wzmiankowany w 1483 jako kaplica, ok. 1530 kościół przejęty przez protestantów, obecny zbudowany w 1623 r., od 1945 katolicki; orientowany, konstrukcji zrębowej na podmurowaniu ceglanym, z wieżą konstrukcji słupowej, kwadratową, wieża opasana w dolnej części wysoko sięgającym fartuchem gontowym o ściętych narożnikach, ściany pionowe przechodzące w ośmiobok, ośmioboczny dach namiotowy, gontowy z dwiema wystawkami zwieńczonymi trójkątnie, na których malowane tarcze zegarowe, chorągiewka z herbem i datą 1623; prezbiterium zamknięte trójbocznie; chór wsparty na dwóch spiralnych słupach, rokokowe organy; dach siodłowy o jednej kalenicy; ołtarz główny klasycystyczny z ok. 1800 r., chrzcielnica z końca XVII w.; dzwony z 1696 i 1849 r. 2. Pałac - zbudowany ok. 1780 r. na miejscu poprzedniego konstrukcji szkieletowej, klasycystyczny, piętrowy, wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta z podjazdem od frontu, układ wnętrza dwutraktowy, elewacja 15-osiowa, podziały ścian pilastrami dźwigającymi profilowany gzyms koronujący. 3. Park dworski o pow. 3,77 ha. 4. Pomniki przyrody: a) sosna pospolita i jodła - 200 lat, 252 i 311 cm obwodu, 27 i 30 m wys. (nr rej. 306); b) sosna pospolita - 200 lat, 270 cm obwodu, 34 m wys. (nr rej. 308).

Sołtys:

ADASZYŃSKI RYSZARD
Krzywiczyny, ul. Wołczyńska 32, 46-264 Krzywiczyny
77/4141423