Gierałcice

GIERAŁCICE - wieś przy drodze Wołczyn -Opole zam. przez 503 osób. ZABYTKI -1. Kościół drewniany ewangelicki - w XV i XVI w. był używany jako kaplica grobowa rodziny Gierałtowskich, w 1560 r. przejęta przez protestantów, w 1617 r. powiększenie kaplicy na kościół, w 1694 r. gruntowna przebudowa, odnawiany w latach 1822-3 i 1889, orientowany, konstrukcji zrębowej i sumikowo-łątkowej na podmurowaniu ceglanym, z wieżą konstrukcji słupowej, salowy z wielobocznym zamknięciem; od zach. kwadratowa wieża; przy dłuższych ścianach nawy empory wsparte na ośmiu słupach profilowanych; między emporami od wsch. nadwieszony chór, parapet z kartuszami herbowymi z XVII w.; okna w dwóch kondygnacjach; dach siodłowy kryty gontem; wieża nakryta ośmiobocznym dachem namiotowym, zwieńczonym chorągiewką; ołtarz ambonowy regencyjno-rokokowy, z amboną barokową z XVII w., architektoniczny; organy klasycystyczno-ludowe, polichromowane w 1831 r.; dzwon odlany w 1694 z kartuszami herbowymi. 2. Zespół Dworski z pocz. XIX w.: a) Oficyna - parterowa, wzniesiona na rzucie prostokąta, dwutraktowa, pięcioosiowa, dach siodłowy; b) Spichlerz - dwukondygnacyjny, prostokątny, podziały ścian ramowe, na osi wejście flankowane pilastrami, dźwigającymi trójkątny przyczółek, dach siodłowy z lukarnami. 3. Park dworski o pow. 1,30 ha wokół nowego pałacu, ze sztucznym kopcem. 4. Pomnik przyrody - aleja dębów szypułkowych - 130 drzew w wieku 130-150 lat i 70 drzew w wieku 50-100 lat, o obwodach 80-315 cm i wysokości 8-25 m (nr rej. 9 i 187).

Sołtys:

MAŁY SZCZEPAN
Gierałcice, ul Opolska 9, 46-250 Wołczyn
668 427 967