Duczów Wielki i Mały

DUCZÓW WIELKI i MAŁY - sołectwo zamieszkałe przez 129 osób. Zabytki-1. Park dworski o pow. 4,00 ha. 2. Oficyna dworska - z pocz. XIX w., murowana, parterowa, siedmioosiowa, dach siodłowy z lukarną. 3. Pomnik przyrody: dąb szypułkowy i lipa drobnolistna - 250 i 150 lat, 549 i 256 cm obwodu, 26 i 17 m wys. (nr rej. 8).

Sołtys:

VOGIEL KONRAD
Duczów Wielki i Mały 27, 46-255 Wierzbica G.
77/4147906