Brzezinki

BRZEZINKI - m. położona w pół-wsch części gminy – liczba mieszkańców 332 - ZABYTKI-1. Kościół drewniany pw. Narodzenia NMP - pierwotny istniał już w średniowieczu - przejęty w 1527 przez protestantów, obecny zbudowany ok. 1550 r., rozbudowany w 1693 r., od 1945 r. katolicki; orientowany, konstrukcji zrębowej; krótkie prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim od pn. prostokątna zakrystia wysunięta przed lico ścian ku wsch.; w szerszej części nawy dwa tragarze wsparte na dwóch profilowanych słupach, stanowiących podstawę wieży; chór przedłużony emporami, wsparty na trzech słupach, z których dwa profilowane z zastrzałami; dachy siodłowe o trzech kalenicach; wieża zwieńczona wysmukłym hełmem namiotowym ze ściętymi narożnikami; wewnątrz zachowana polichromia ornamentalna - w prezbiterium na stropie zapewne z 1693 r. o motywach kasetonowych, na stropie nawy i zakrystii oraz na ścianach nawy i prezbiterium dekoracja o motywach roślinnych z 1776 r.; ołtarz główny barokowy z 2 poł XVII w. (przeniesiony do tut. kościoła w 1847 r.), architektoniczny z dekoracją snycerską o motywach chrząstkowych; w predelii płaskorzeźba Ostatniej Wieczerzy; na uwagę zasługuje rzeźbiony tryptyk gotycki z lat 1400-20; ambona późnorenesansowa z 1 poł XVII w. 2. Zespół Dworski z 1 poł. XIX w.: a) Dwór - parterowy, wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta, dach naczółkowy, wejście na osi w profilowanym obramieniu, nad nim trójkątny przyczółek; b) Oficyna - parterowa, prostokątna, dwutraktowa, elewacja pięcioosiowa, dach siodłowy z lukarną; c) Spichlerz - prostokątny, dwukondygnacyjny, dach siodłowy. 3. Park dworski o pow. 0,95 ha.

Sołtys:

PILARSKA- PERDEK JOLANTA
Brzezinki 41, 46-250 Wołczyn
692 909 529