Brynica

BRYNICA - sołectwo położone zach. części gminy Wołczyn – liczba mieszkańców 71 - ZABYTKI -1. Zespół Dworski z I poł XIX w.: a) Dwór - późnoklasycystyczny, parterowy z facjatką, elewacja 9-osiowa, ganek wsparty na czterech kolumnach, dach siodłowy z dwiema lukarnami, drzwi płycinowe z okuciami klasycystycznymi; b) Spichlerz - dwukondygnacjowy, prostokątny, trzy wejścia z drzwiami klepkowymi, kondygnacje rozdzielone gzymsem, wysoki dach siodłowy z pięcioma lukarnami; c) Dwa czworaki - parterowe, prostokątne, jeden dziewięcio-, drugi siedmioosiowy, dachy siodłowe z lukarnami.

BŁASZCZYK DARIUSZ
Brynica 5, 46-250 Wołczyn
880583312