Bruny

BRUNY -sołectwo położone w półn. części gminy Wołczyn – liczba mieszkańców 124 – ZABYTKI -1. Dwór - zbudowany w 1 ćw. XIX w., murowany, parterowy z facjatką i pięterkiem w szczycie; elewacja siedmioosiowa; wejście flankowane nadwieszonymi pilastrami; wysoki dach mansardowy z naczółkami.

Sołtys:

BOGUSŁAW DOROCIAK
Bruny-Jędrzejowice 63, 46-262 Skałągi
503 553 597