Strona wykorzystuje pliki cookies.  Przeczytaj politykę prywatności!

IV Gminny Konkurs Ortograficzny w SP nr 2 w Wołczynie

LOGO PSP 2 Wołczyn25 maja 2017 r. odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza IV Gminny Konkurs Ortograficzny. Celem konkursu jest zachęcanie uczniów klas I – III szkół podstawowych do posługiwania się poprawną polszczyzną oraz poznawania i stosowania reguł ortografii. Udział w imprezie ma za zadanie motywować dzieci do doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy. Dyplomy oraz nagrody wręczył Burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek oraz dyrektor Wołczyńskiego Ośrodka Kultury Rafał Neugebauer.

Czytaj więcej...

Nominowani do Wołczyńskiego Isandra

isanderNa posiedzeniu Kapituły Wołczyńskiego Isandra w składzie: Waldemar Antkowiak – przewodniczący Rady Miejskiej w Wołczynie, Bogusław Adaszyński - zastępca Burmistrza Wołczyna, Ewa Włos – Dyrektor Gimnazjalno – Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie, Irena Kuśmierz – przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Wołczynie, Krystyna Mazurczak – radna Rady Miejskiej w Wołczynie i sołtys sołectwa Wierzchy, Bogusław Dorociak – sołtys sołectwa Bruny dokonano analizy oraz oceny złożonych wniosków do Wołczyńskiego Isandra przyznawanego dla osób, instytucji, organizacji, przedsiębiorców, którzy wyróżniają się aktywnością społeczną i zawodową, przedsiębiorczością oraz promocją regionu. W tegorocznej edycji Kapituła nominowała 9 kandydatów, spośród których wybierze laureatów w trzech kategoriach. Nagrody w postaci statuetki wręczone będą 1 lipca br. podczas uroczystej gali w Wołczyńskim Ośrodku Kultury.

Czytaj więcej...

Mobilny punkt informacyjny

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w Kluczborku w dniu 1 czerwca 2017 r. w godz. 9.00 - 12.00 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, ul. Katowicka 1 odbędzie się spotkanie, w którym udzielane będą informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na założenie działalności gospodarczej oraz na rozwój, możliwości skorzystania z niskoprocentowej pożyczki ze środków europejskich na rozwój firmy i na temat Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020.

VIII Edycja Europejskiego Dnia Kasztana

kasztanTradycyjnie, jak co roku w Komorznie odbyła się VIII Edycja Europejskiego Dnia Kasztana. Przez dwa dni (27 i 28 maja 2017 r.) dla mieszkańców oraz wszystkich gości przygotowane były liczne atrakcje. W sobotę na stawie w Komorznie odbyły się zawody wędkarskie, w których I miejsce zajął Bartłomiej Dargiewicz, II miejsce Rafał Henczyca, III miejsce Rafał Malcher. Od godziny 12.00 do 15.00 Wampiriada czyli pobór krwi, wszyscy chętni, którzy chcieli oddać krew mieli taką możliwość w Komorznie gdzie stacjonował ambulans do poboru krwi.

Czytaj więcej...

II etap drogi w Szymonkowie zakończony

          UE logo                                                   PROW logotyp

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przebudowa drogi w Szymonkowie realizowana była w dwóch etapach. Pierwszy etap przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych wykonany został w 2015 r. Drugi etap przebudowy odcinka drogi ulicy Młyńskiej o długości 860 m. zakończył się w maju tego roku. Jest to droga o nawierzchni asfaltowej. Prace w ramach drugiego etapu obejmowały odcinek drogi ul. Młyńskiej od byłego przedszkola przy ul. Lwowskiej, przebiegającej obok OSP do lokalnego przedsiębiorcy produkcji pieczarek, gdzie została zakończona nawrotnicą.

Czytaj więcej...

Kierunek FIO 2017

dolina stobrawyLGD Dolina Stobrawy informuje ruszył nabór wniosków na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego przez grupy nieformalne i grupy samopomocowe oraz rozwój młodej organizacji pozarządowej. Adresatami projektów są osoby mieszkające w województwie opolskim. Można pozyskać do 5 tysięcy złotych. Szkolenie informacyjne odbędzie się 26.05.2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku o godzinie 16:30. Zapraszamy do składania wniosków! Więcej informacji w linku poniżej, lub bezpośrednio w biurze LGD „Dolina Stobrawy” http://dotacje.dolinastobrawy.pl/kierunek-fio-2017-nabor-wnioskow/

200

Opolskie Szmaragdy

Kopia Opolskie szmaragdy poster FacebookW dniu 3 czerwca w godz. 11 - 19 na zamku w Mosznej odbędzie się Festiwal Twórczośći Artystycznej Opolskie Szmaragdy. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

200

Dolina Stobrawy ogłasza nabór do Szkoły Animatorów Wiejskich

dolina stobrawyStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ogłasza nabór do Szkoły Animatorów Wiejskich, którą organizują dla mieszkańców naszej LGD (z wyłączeniem miasta Kluczborka). Szkolenie dotyczyć będzie roli animatora w środowisku lokalnym, diagnozy potrzeb społeczności lokalnej i planowania projektu animacyjnego.

Czytaj więcej...