Strona wykorzystuje pliki cookies.  Przeczytaj politykę prywatności!

Wręczono wyróżnienia dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

icoZ okazji Dnia Edukacji Narodowej, w dniu 14 października 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Wołczynie odbyło się uroczyste spotkanie władz miejskich z pracownikami placówek oświatowych. Była to szczególna okazja, aby wyrazić wdzięczność wszystkim pracownikom oświaty oraz okazja do wyrażenia uznania za codzienny trud kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży. Burmistrz Jan Leszek Wiącek podziękował pracownikom oświaty i pogratulował osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Życzył dalszych sukcesów, satysfakcji z pracy oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Czytaj więcej...

Dzień Edukacji Narodowej

icoSzanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Szkół i Placówek Oświatowych Naszej Gminy Wołczyn.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej samorząd wołczyński składa wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty serdeczne życzenia, wielu sukcesów zawodowych, realizacji założonych celów oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Pragniemy również podziękować wszystkim Państwu za pasję w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy placówek oświaty Naszej Gminy.

Piękny Jubileusz 100-lecia urodzin w Gminie Wołczyn

100 lat logo W środę 5 października 2016 r. piękny jubileusz setnych urodzin obchodziła mieszkanka naszej gminy Pani Marianna Rasińska. W tym dniu Panią Mariannę, mieszkającą w Wierzbicy Górnej odwiedzili burmistrz Wołczyna Pan Jan Leszek Wiącek, zastępca burmistrza Pan Bogusław Adaszyński oraz kierownik Wydziału Świadczeń Emerytalnych ZUS w Kluczborku Pani Joanna Pawnuk.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skałągi otrzymało nagrodę 20.000 zł w konkursie "Najciekawsza koncepcja zagospodarowania terenów zielonych wsi"

icoPrzedstawiciele Stowarzyszenia i Odnowy Wsi Skałągi wzięli udział w warsztatach realizowanych w ramach projektu. „ Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Remont kolejnych kamienic w Wołczynie

Herb Wołczyna bez tłaZgodnie z podpisaną we wrześniu umową pomiędzy Gminą Wołczyn, a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, do końca roku zostaną odnowione elewacje dwóch kamienic w Wołczynie. W kamienicy przy ul. Kluczborskiej 13, zostanie odnowiona i docieplona elewacja bocznej ściany, natomiast w kamienicy przy ul. Poznańskiej 1 prace obejmą remont elewacji zewnętrznej wraz z dociepleniem i orynnowaniem budynku. Przewidywany koszt remontu na w/w dwóch budynkach to 50 tys. złotych.

Zgłoś się do Lokalnego Centrum Wolontariatu

icoLokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy tworzy dla mieszkańców obszaru Doliny Stobrawy (powiat Kluczborski + gmina Olesno) Lokalne Centrum Wolontariatu w Kluczborku. Jeśli jesteś społecznikiem, działaczem w organizacjach pozarządowych, chcesz zmienić coś w swojej lokalnej społeczności, zgłoś się i stwórz struktury wolontariatu w naszym obszarze.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

icoMarszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym "Zadrzewienia z daleka i bliska". Celem konkursu jest pokazanie w fotografii walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych zadrzewień zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego.

Czytaj więcej...

Nowe zwolnienia w podatku od nieruchomości w Gminie Wołczyn

Herb Wołczyna bez tłaNa sesji Rady Miejskiej w Wołczynie w dniu 31 sierpnia 2016 roku Rada Miejska zagłosowała za wprowadzeniem na terenie Gminy Wołczyn zwolnień w podatku od nieruchomości dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uchwała adresowana jest do przedsiębiorców, którzy utworzą nowe miejsca pracy na terenie Gminy Wołczyn.

Czytaj więcej...