Strona wykorzystuje pliki cookies.  Przeczytaj politykę prywatności!

Nabór do Szkoły Animatorów Wiejskich

starter strona programowa leaderStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ogłasza nabór do Szkoły Animatorów Wiejskich, którą organizują dla mieszkańców naszej LGD (z wyłączeniem miasta Kluczborka). Szkoła Animatorów skierowana jest do: sołtysów, członków rad sołeckich, liderów grup odnowy wsi, członków zarządów i członków stowarzyszeń wiejskich, osób które chciałyby zaangażować się w aktywne działania społeczne na wsi.

Czytaj więcej...

Gminno-Powiatowy Turniej Sołectw w Krzywiczynach za nami

ico właściweW dniach 13-14 sierpnia 2016 roku w Krzywiczynach odbył się kolejny Gminno - Powiatowy Turniej Sołectw. Tradycyjnie już, drużyny z poszczególnych sołectw walczyły o miano najlepszego sołectwa w gminie Wołczyn. W tym roku rywalizowały ze sobą drużyny z 7 sołectw, w tym: Wierzbica Górna, Wąsice, Krzywiczyny, Świniary Małe, Szum, Szymonków, Duczów Wielki i Mały.

Czytaj więcej...

Turniej Rodzin w Szymonkowie

rodzinaW związku z niepogodą, planowany na niedzielę 21 sierpnia 2016 r. Turniej Rodzin w Szymonkowie został przeniesiony na dzień 27 sierpnia 2016 r. (sobota). W konkurencjach drużyny rodzin walczyć będą o zwycięstwo i nagrody. W programie liczne zabawy dla dzieci w ramach realizowanego w sołectwie projektu pn."Chrońmy od zapomnienia", a także występy grup: IMPULS, KRESOWIACY oraz pokaz strażacki OSP Szymonków i dyskoteka z DJ Zenkiem.

Plakat nowy 200

Uwaga rolnicy! Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W terminie od 1 sierpnia 2016r. do 31 sierpnia 2016r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Wołczyna wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wydanymi w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.

Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Wołczynie, pok. 29.

Wzór wniosku

Nowa alejka spacerowa w Kozim Parku w Wołczynie

icoW tzw. "Kozim Parku" w Wołczynie wybudowano alejkę spacerową wraz z oświetleniem. To kolejny etap prac prowadzonych w parku w ramach budowy Ponadregionalnego Centrum Spotkań "Park Przyjaźni". Firma P.H.U. Check-Point Ginter Blys z Chocianowic wykonała ciąg pieszy w miejscu istniejącego chodnika z zastosowaniem korekty jego przebiegu. Trasę ciągu pieszego oświetlono 8 lampami typu parkowego. Uzupełnienie zagospodarowania terenu stanowią ławki oraz kosze na śmieci. Nowa alejka łącząca ulice Sienkiewicza i Kościuszki poprawi bezpieczeństwo i komfort poruszania się użytkowników.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca prac obserwacyjno-pomiarowych prowadzonych w lasach w ramach programu monitoringu lasów

logoMinisterstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016 - 2020, będą prowadzone prace obserwacyjno - pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Pismo Urzędu Miejskiego w Wołczynie informujące prywatnych właścicieli lasów o pracach terenowych w lasach.

Pismo Ministerstwa Środowiska dot. prac obserwacyjno - pomiarowych w ramach monitoringu lasów.

Lipcowy festyn w Szymonkowie już za nami

ICOW dniach 9-10 lipca 2016 r. Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Szymonków po raz kolejny zorganizowało wakacyjny festyn „Szymonkowiany”. W pierwszy dzień festynu można było bawić się do białego rana na zabawie disco, którą prowadził DJ Bart.

Czytaj więcej...

Rusza budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach

icoGmina Wołczyn zakończyła postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłoniła wykonawcę - firmę P.U.H. „TOMBUD” z Olesna do prac związanych z budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach. Po koniec miesiąca czerwca br. zostały przekazane tereny pod budowę tej drogi. Nowa droga o długości 2 285 m będzie dogodniejszym łącznikiem wsi Bruny z przysiółkami oraz zapewni lepszy dojazd do gruntów rolnych.

Czytaj więcej...

Zakończono budowę drogi na ul. Polnej w Wołczynie

icoW miesiącu czerwcu 2016 r. zakończona została budowa drogi na ul. Polnej w Wołczynie. Budowa tej drogi była od dawna wyczekiwana przez mieszkańców. Nowa droga w znacznym stopniu ułatwi okolicznym mieszkańcom dojazd do posesji. W ramach prac budowlanych firma SŁOWIK z Namysłowa wykonała budowę drogi wraz z dywanikiem asfaltowym, kanalizacją sanitarną i deszczową.

Czytaj więcej...