Kolejne nowe drogi w Gminie Wołczyn wykonane

E.Orzeszk120W miesiącu wrześniu Firma PHU LARIX Sp. z o.o. z Lublińca wyłoniona przez gminę w drodze przetargu wykonała remont drogi w Wierzbicy Dolnej oraz budowę drogi na ul. E. Orzeszkowej w Wołczynie. W Wierzbicy Dolnej na odcinku drogi o długości 345 m. położono asfalt, wykonano zjazdy oraz pobocza. Koszt całości wynosi 69 tys. zł, w całości finansowany ze środków budżetu gminy.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie - projekt grantowy pod nazwą "Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności"

dolina stobrawyZarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków. Więcej informacji na temat konkursu na stronie:http://dotacje.dolinastobrawy.pl/ogloszenie-o-konkursie-projekt-grantowy-pod-nazwa-organizacja-zajec-dla-lokalnej-spolecznosci/

Zagospodarowany staw w parku rekreacyjno - wypoczynkowym w Skałągach nagrodzony

120Sołectwo Skałągi wzięło udział w tegorocznym konkursie „Piękna wieś opolska” w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”, w ramach którego zagospodarowanie stawu w Skałagach zajęło I miejsce w województwie zdobywając nagrodę w wysokości 12 000,00 zł. Przedstawiciele Stowarzyszenia i Odnowy Wsi Skałągi nagrodę odebrali podczas tegorocznych dożynek wojewódzkich, które w tym roku odbywały się w Namysłowie. W realizację nagrodzonego projektu były zaangażowane: Rada Sołecka, Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skałagi, Ochotnicza Straż Pożarna oraz mieszkańcy wsi.

Czytaj więcej...

Dożynki Gminne w Szumie

ico2W ubiegłą niedzielę tj. 3 września świętowaliśmy Gminne Dożynki. W tradycji polskiej, święto plonów to święto dziękczynienia za dary przyrody i chleba. Gospodarzem było sołectwo Szum, a Starostami Dożynkowymi Walter i Martyna Gerlic. Mimo kapryśnej pogody, pięknie udekorowana wieś Szum przywitała zaproszonych gości i wszystkich, którzy chcieli wziąć udział w tegorocznym Święcie Plonów.

Czytaj więcej...

Głosujmy na najlepszą inicjatywę społeczną!

europejski fundusz rozwoju wsi polskiejZapraszamy do głosowania na najlepszą inicjatywę zrealizowaną w ramach I edycji projektu pn. „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji".
Głosowanie internetowe potrwa od 22 sierpnia do 21 września, a jego celem jest wyłonienie najciekawszego projektu spośród 25 inicjatywach zrealizowanych w całej Polsce w latach 2015 - 2017.
Poniżej znajduje się lista wszystkich 25 inicjatyw zrealizowanych w latach 2015-2017, na które można oddawać głosy. Wśród nich jest Inicjatywa 8 - Pielęgnacja i zagospodarowanie stawu w Krzywiczynach.

Czytaj więcej...

78 rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

IIwojnaświatowa1 września przypadła 78 rocznica Wybuchu II Wojny Światowej. W naszej gminie uczciliśmy to wydarzenie składając kwiaty pod Pomnikiem Zwycięstwa i Obeliskiem Katyńskim. Złożenie kwiatów przez wołczyński samorząd stanowiło hołd dla tych wszystkich, którzy oddali życie broniąc wolności i niepodległości Polski.


  1200   14200   7200   9200