77 rocznica agresji sowieckiej na Polskę

ico16 września 2016 roku pod Obeliskiem Katyńskim przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wołczynie odbył się uroczysty apel z okazji 77 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Polski oraz przywitania przez dyrektora szkoły przybyłych gości. 

Czytaj więcej...

Bezpłatne leki dla osób powyżej 75 roku życia

icoWspierając działania informacyjne Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu zamieszczamy na stronie internetowej oraz w punktach obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Wołczynie ulotki dotyczące bezpłatnych leków i linków do strony internetowej Ministerstwa Zdrowia http://75plus.mz.gov.pl/.

                                                     Ulotka 1 150         Picture 2 150         

Rekrutacja uczestników do projektów oświatowych realizowanych w Gminie Wołczyn

Fundusze europejskieOpolskie kwitnąceUnia europejska

W miesiącu wrześniu w placówkach oświatowych gminy Wołczyn, realizujących w roku szkolnym 2016/2017 projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, IX. Wysoka Jakość Edukacji, 9.1 Jakość edukacji, 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego zostanie przeprowadzony proces rekrutacji uczniów na zajęcia zgodnie ze zdiagnozowanymi w każdej ze szkół ich indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami i predyspozycjami oraz proces rekrutacji nauczycieli na szkolenia zgodnie ze zdiagnozowanymi w każdej ze szkół ich indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami i predyspozycjami.

Proces rekrutacji będzie przeprowadzony do projektu pn."Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację" (realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wołczynie, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołczynie, w Szkole Podstawowej w Wąsicach, w Szkole Podstawowej w Komorznie, w Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej.) oraz do projektu pn."Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno - Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie" (realizowanego w Gimnazjalno - Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie).

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie "Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację".
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie "Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację".

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie "Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno - Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie".
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie "Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno - Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie".

 

W tym roku szkolnym w naszej gminie realizowane będą dwa oświatowe projekty unijne

Fundusze europejskieOpolskie kwitnąceUnia europejska

Gmina Wołczyn uzyskała dofinansowanie na realizację w placówkach oświatowych gminy Wołczyn w roku szkolnym 2016/2017 aż dwóch projektów oświatowych (składanych w trybie konkursowym). Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś IX Wysoka jakość edukacji, Działania 9.1 Rozwój edukacji, dla Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszy projekt pn. „Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację” skierowany jest do uczniów i nauczycieli z 5 szkół tj.: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołczynie, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołczynie, Szkoła Podstawowa w Komorznie, Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej, Szkoła Podstawowa w Wąsicach. Drugi projekt pn. „Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie” skierowany jest do uczniów i nauczycieli z gimnazjum i liceum, które wchodzą w skład Gimnazjalno-Licealnego Zespołu.

Szczegołowy opis realizowanych projektów.

 

 

Dobiegła końca budowa drogi w Brunach

ico 2W miesiącu wrześniu dobiegły końca prace związane z budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach. Wykonawca - firma P.U.H. „TOMBUD” z Olesna wykonała nową drogę o długości blisko 2 300 m. Całkowity koszt inwestycji to blisko 744 000 zł, z czego 440 000 zł gmina Wołczyn pozyskała z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Nowa droga będzie dogodniejszym łącznikiem wsi Bruny z przysiołkami oraz zapewni lepszy dojazd do gruntów rolnych.

Czytaj więcej...

Gmina Wołczyn otrzymała dofinansowanie na przebudowę kolejnego odcinka drogi w Szymonkowie

Odcinek droi w SzymonkowieW miesiącu czerwcu br. gmina Wołczyn podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie II etapu przebudowy ul. Młyńskiej w Szymonkowie. O dofinansowanie przebudowy kolejnego odcinka tej drogi gmina Wołczyn starała się już z końcem 2015 r. składając wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
I etap przebudowy ul. Młyńskiej został wykonany w ubiegłym roku na odcinku 0,5 km, od ul. Głównej do przedsiębiorstwa PHU „AGROPLON”. Koszt przebudowy tego odcinka wyniósł 517.385 zl, na który gmina Wołczyn pozyskała z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dofinansowanie w kwocie 67.200 zł.
II etap obejmie przebudowę drogi na ul. Młyńskiej o łącznej długości 860 m oraz budowę chodnika na odcinku 74 metrów.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne "Środa z funduszami"

sroda z funduszami 22092014Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim zaprasza na kolejne spotkania z cyklu „Środa z Funduszami...”. Spotkania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. Każde spotkanie skierowane jest do wybranej grupy potencjalnych beneficjentów programów realizowanych w latach 2014-2020. Na kolejne spotkanie pt. Środa z Funduszami na aktywizację zawodową w tym wsparcie na otworzenie działalności gospodarczej zapraszamy w dniu: 7 września 2016 r. o godz. 10:00.

Czytaj więcej...

Rusza III etap budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w Wołczynie

Budowa kanalizacji na osiedlu donów jednorW miesiącu sierpniu rozstrzygnięto przetarg na III etap budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie. Inwestycję będzie realizowała firma SŁOWIK II Łukasz Słowik ze Smarchowic Śląskich. Wykonana zostanie kanalizacja sanitarna o długości 1,6 km. Projektowane odcinki sieci obejmować będą uzbrojenie działek budowlanych przy ulicach: Słonecznikowej, Różanej, Irysowej, Bzowej, Wrzosowej, Tulipanowej, Azaliowej, Astrów oraz część ulic Jaśminowej i Krokusowej. Całkowity koszt zadania to 589 tys. zł. Prace budowlane firma rozpocznie jeszcze w tym roku, a zakończy w miesiącu kwietniu 2017 rok.

Dożynki Gminno-Powiatowe w Wąsicach

Dożynki Wąsice plakatRolnicy w tym roku zakończenie żniw świętowali na Dożynkach Gminno - Powiatowych zorganizowanych w gminie Wołczyn. Gospodarzem było sołectwo Wąsice, a Starostami Dożynkowymi Sylwia Buczek oraz Rafał Tomasiak. W słoneczną niedzielę 28 sierpnia 2016 r. pięknie udekorowana wieś Wąsice przywitała zaproszonych gości i wszystkich, którzy chcieli wziąć udział w tegorocznym Święcie Plonów. Kolorowy korowód dożynkowy wraz z pięknie wykonanymi koronami żniwnymi poprowadziła przez wioskę na plac obok kościoła orkiestra dęta z Bażan. O godz. 12:00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji rolników, którą odprawił ksiądz proboszcz z Wołczyna Ojciec Bogdan Kordek oraz ksiądz Adam Plewiński proboszcz parafii w Biskupicach.

Czytaj więcej...