Gminno-Powiatowy Turniej Sołectw w Krzywiczynach za nami

ico właściweW dniach 13-14 sierpnia 2016 roku w Krzywiczynach odbył się kolejny Gminno - Powiatowy Turniej Sołectw. Tradycyjnie już, drużyny z poszczególnych sołectw walczyły o miano najlepszego sołectwa w gminie Wołczyn. W tym roku rywalizowały ze sobą drużyny z 7 sołectw, w tym: Wierzbica Górna, Wąsice, Krzywiczyny, Świniary Małe, Szum, Szymonków, Duczów Wielki i Mały.

Czytaj więcej...

Turniej Rodzin w Szymonkowie

rodzinaW związku z niepogodą, planowany na niedzielę 21 sierpnia 2016 r. Turniej Rodzin w Szymonkowie został przeniesiony na dzień 27 sierpnia 2016 r. (sobota). W konkurencjach drużyny rodzin walczyć będą o zwycięstwo i nagrody. W programie liczne zabawy dla dzieci w ramach realizowanego w sołectwie projektu pn."Chrońmy od zapomnienia", a także występy grup: IMPULS, KRESOWIACY oraz pokaz strażacki OSP Szymonków i dyskoteka z DJ Zenkiem.

Plakat nowy 200

Uwaga rolnicy! Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W terminie od 1 sierpnia 2016r. do 31 sierpnia 2016r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Wołczyna wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wydanymi w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.

Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Wołczynie, pok. 29.

Wzór wniosku

Nowa alejka spacerowa w Kozim Parku w Wołczynie

icoW tzw. "Kozim Parku" w Wołczynie wybudowano alejkę spacerową wraz z oświetleniem. To kolejny etap prac prowadzonych w parku w ramach budowy Ponadregionalnego Centrum Spotkań "Park Przyjaźni". Firma P.H.U. Check-Point Ginter Blys z Chocianowic wykonała ciąg pieszy w miejscu istniejącego chodnika z zastosowaniem korekty jego przebiegu. Trasę ciągu pieszego oświetlono 8 lampami typu parkowego. Uzupełnienie zagospodarowania terenu stanowią ławki oraz kosze na śmieci. Nowa alejka łącząca ulice Sienkiewicza i Kościuszki poprawi bezpieczeństwo i komfort poruszania się użytkowników.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca prac obserwacyjno-pomiarowych prowadzonych w lasach w ramach programu monitoringu lasów

logoMinisterstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016 - 2020, będą prowadzone prace obserwacyjno - pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Pismo Urzędu Miejskiego w Wołczynie informujące prywatnych właścicieli lasów o pracach terenowych w lasach.

Pismo Ministerstwa Środowiska dot. prac obserwacyjno - pomiarowych w ramach monitoringu lasów.

Lipcowy festyn w Szymonkowie już za nami

ICOW dniach 9-10 lipca 2016 r. Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Szymonków po raz kolejny zorganizowało wakacyjny festyn „Szymonkowiany”. W pierwszy dzień festynu można było bawić się do białego rana na zabawie disco, którą prowadził DJ Bart.

Czytaj więcej...

Rusza budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach

icoGmina Wołczyn zakończyła postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłoniła wykonawcę - firmę P.U.H. „TOMBUD” z Olesna do prac związanych z budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach. Po koniec miesiąca czerwca br. zostały przekazane tereny pod budowę tej drogi. Nowa droga o długości 2 285 m będzie dogodniejszym łącznikiem wsi Bruny z przysiółkami oraz zapewni lepszy dojazd do gruntów rolnych.

Czytaj więcej...

Zakończono budowę drogi na ul. Polnej w Wołczynie

icoW miesiącu czerwcu 2016 r. zakończona została budowa drogi na ul. Polnej w Wołczynie. Budowa tej drogi była od dawna wyczekiwana przez mieszkańców. Nowa droga w znacznym stopniu ułatwi okolicznym mieszkańcom dojazd do posesji. W ramach prac budowlanych firma SŁOWIK z Namysłowa wykonała budowę drogi wraz z dywanikiem asfaltowym, kanalizacją sanitarną i deszczową.

Czytaj więcej...

Burmistrz Wołczyna otrzymał absolutorium

Herb Wołczyna bez tłaW dniu 29 czerwca 2016 r. w Wołczyńskim Ośrodku Kultury odbyła się Sesja Rady Miejskiej, na której rozpatrywano sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Wołczyna.

Czytaj więcej...