Informacja o comiesięcznym obowiązku wysyłania pliku JPK_VAT przez wszystkich przedsiębiorców

VAT JPKOd 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy - również mikro - którzy rozliczają podatek VAT mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT ( rejestr sprzedaży i zakupów VAT ) i przesyłania jej jako Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).
Więcej informacji:http://www.finanse.mf.gov.pl/strona-glowna
Informacja dotycząca JPK_VAT: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk,
Informacja dotycząca założenia profilu zaufanego: https://pz.gov.pl/pz/index

Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego na wykonanie w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją rocznego programu współpracy Gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi Podmiotami

icoBurmistrz Wołczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla organizacji pozarządowych oraz innych Podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zasady przyznawania dotacji

Sukcesy solistek "Wielokropek" na XII wojewódzkim festiwalu piosenki obcojęzycznej "Śpiewamy razem" w Opolu

IKONAW dniach 6-7.02.2018 w auli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu odbył się XII Wojewódzki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Śpiewamy Razem”. Organizatorem tego festiwalu była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami integracyjnymi w Opolu, oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Po raz drugi wzięły w nim udział solistek zespołu artystycznego „Wielokropek” działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wołczynie: Roksana Nowak, Aleksandra Ryszka, Karolina Sytniewska i Roksana Teodorowska.

Czytaj więcej...

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego

Logo MBOW ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego można zgłosić projekty zadań, które są inicjatywą obywatelską przyczyniającą się do rozwoju Województwa Opolskiego. Inicjatywą obywatelską może być realizacja zadań o charakterza prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym. Zgłoś zadanie - do wydania od 50 tys. zł do 100 tys. zł w powiecie oraz 70 tys. zł do 150 tys. zł w subregionie.

Regulamin i dokumenty do pobrania. 

Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego na wykonanie w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego

icoZarząd Województwa Oplskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Oploskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi oraz współpracy międzynarodowej.

 Zasady przyznawania dotacji

Dotacje unijne na założenie własnej firmy

icoKluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o naborze do projektu: „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”, w ramach którego można otrzymać do 37 000 zł bezzwrotnego wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Uwaga rolnicy !

akcyzaZwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
• W terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Wołczyna wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Czytaj więcej...