Zagospodarowany staw w Skałągach nagrodzony i zaprezentowany w publikacji samorządu województwa opolskiego

icoSołectwo Skałągi będące laureatem ubiegłorocznego konkursu pn. „Piękna Wieś Opolska”, w którym zagospodarowanie stawu w parku rekreacyjno - wypoczynkowym w Skałągach zajęło pierwsze miejsce w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi” zostało zaprezentowane w broszurce podsumowującej projekt pn. „Bioróżnorodne Opolskie – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” realizowany przez samorząd województwa opolskiego w ciągu dwóch ostatnich lat.

Euro Symbol 2018

8542bb0666fb282df1232b82627805ecba35514aZakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie uzyskał nominację do tytułu EuroSymbol 2018 w promocyjnym programie prowadzonym przez redakcję „Monitora Biznesu” niezależnego dodatku do „Rzeczypospolitej” oraz „Monitora Rynkowego” niezależnego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”. Tytuł EuroSymbol mogą otrzymać firmy i instytucje, które zdobyły i dobrze wykorzystują pieniądze z Unii Europejskiej.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego

Herb Wołczyna bez tłaW wyniku oceny zlożonych ofert na realizację zadania pożytku publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i wolontariacie wsparto realizację zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki na łączną kwotę 30 000 zł. 

Czytaj więcej...

Gmina Wołczyn wśród samorządów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu "MALUCH+" 2018

1 203807 marca 2018 r. wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed przekazał w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim promesy potwierdzające kwotę przyznanego dofinansowania utworzenia bądź rozszerzenia liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3 dla opolskich samorządów. Wśród nich znalazła się również Gmina Wołczyn, która pozyskała 408 tys. zł dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „ MALUCH +” 2018.

Czytaj więcej...