Solistki Zespołu Artystycznego Wielokropek w Estonii

icoW dniach 29.11.2017r. - 03.12.2017r. odbył się VIII Międzynarodowy Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal „GOLDEN LEAF” w Pärnu w Estonii. Wystąpili młodzi artyści sześciu państw europejskich z Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji i Ukrainy. Nasz kraj reprezentowały laureatki XXVI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca „Majowa Nutka” w Częstochowie: Paulina Łabędzka i Roksana Nowak – uczennice Gimnazjlano-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie.

Czytaj więcej...

Nowa Radna Rady Miejskiej w Wołczynie

Herb Wołczyna bez tłaW dniu 10 grudnia 2017 r. zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Wołczynie. Nową Radną została Joanna Tokarska zastąpi ona Barbarę Błaszczykiewicz, która złożyła mandat z chwilą powołania na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie. 

Czytaj więcej...

Drodzy Mieszkańcy Wołczyna

jan2Dobiega końca rok 2017, w których utrzymywaliśmy dobre tempo inwestycyjne. Wykonaliśmy kilkanaście ważnych dla naszych mieszkańców inwestycji. Wybudowaliśmy nowe odcinki infrastruktury drogowej oraz nową sieć kanalizacyjną. Skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne na kolejne inwestycje, które będą realizowane w następnych latach. W ostatnich miesiącach gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy ogrodu solankowego oraz wnniosek o dofinansowanie utworzenia żłobka w Wołczynie.
Z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że był to dobry czas, ponieważ udało się naszej gminie pozyskać rzetelnego inwestora, który chce swój rozwój związać z naszym miastem. Gmina Wołczyn przez kilkanaście lat zabiegała o sprzedaż zdegradowanych terenów po byłym Linopłycie, choć nie jest jego właścicielem. Dziesięć lat temu udało się zachęcić do zainwestowania w Wołczynie firmę Pichon, która kupiła 10 ha terenu po byłym Linopłycie i prowadzi produkcję maszyn rolniczych i komunalnych. W kolejnych latach, dzięki ogromnemu zaangażowaniu gminy, samorządowi udało się przekonać Sąd Gospodarczy w Opolu, by zmienić formę likwidacji Linopłytu i w miejsce likwidatora ustanowić syndyka. W efekcie w miesiącu czerwcu tego roku w wyniku przetargu ofertowego ogłoszonego przez syndyka byłych Opolskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego w Wołczynie, doszło do sprzedaży kolejnych działek. Sprzedano 3 działki o łącznej powierzchni ponad 10 ha. Nabywcą terenu inwestycyjnego została firma Meble Piaski z Wielkopolski. Właściciel na zakupionym terenie inwestycyjnym planuje budowę fabryki mebli. Pozostało jeszcze blisko 9 ha terenu, który został ogłoszony do sprzedaży przez syndyka masy upadłościowej w drodze przetargu.
Zapraszam do zapoznania się z wybranymi tegorocznymi przedsięwzięciami wołczyńskiego samorządu, które przedstawiono w tym wydaniu gazetki gminnej.

Picture 2

Szanowni mieszkańcy !

Herb Wołczyna bez tłaW związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Urząd Miejski w Wołczynie przypomina, iż na zarządców i właścicieli obiektów budowlanych ustawowo nałożono obowiązki w zakresie utrzymania tych obiektów tj. dbałość o należyty stan techniczny dachów i niedopuszczanie do przeciążenia ich konstrukcji przez zalegający śnieg. W sytuacji wystąpienia obfitych opadów śniegu lub silnych wiatrów szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty budowlane posiadające lekką konstrukcję dachu, dachy o większej rozpiętości oraz dachy o małym spadku połaci dachowej. Za niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektów grożą sankcje karne.

Gmina wnioskuje o dofinansowanie na utworzenie żłobka w Wołczynie

1 20380W miesiącu listopadzie gmina Wołczyn złożyła w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH +” 2018 wniosek o dofinansowanie utworzenia żłobka w Wołczynie. Projekt zakłada rozbudowę obiektu istniejącego przedszkola publicznego w Wołczynie na cele żłobka i obejmuje dobudowanie pomieszczeń dwóch sal, wózkarni oraz zakup wyposażenia i nowego placu zabaw. Docelowo powstanie 20 miejsc dla dzieci do lat trzech. Wartość projektu opiewa na kwotę ponad 500 tys. złotych z czego przewidywane dofinansowanie wyniesie 400 tys. złotych. W przypadku uzyskania dofinansowania planowane zakończenie zadania i uruchomienie żłobka przewidziane jest na wrzesień 2018 roku.

Nie pal! Nie truj! Nie zabijaj!

icoSzkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami gimnazjalnymi jest jedną z 75 szkół w Polsce biorących udział w 2. edycji programu CEO Trudny Temat: weź to na warsztat. Projekt od początku października realizowali uczniowie klasy VII c wraz z wychowawcą. W ramach zajęć wskazali projektowe „tematy-potwory”. Wśród nich znalazły się kwestie hejtowania, palenia papierosów oraz samookaleczania.

Czytaj więcej...