Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego na wykonanie w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją rocznego programu współpracy Gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi Podmiotami

icoBurmistrz Wołczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla organizacji pozarządowych oraz innych Podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zasady przyznawania dotacji

Sukcesy solistek "Wielokropek" na XII wojewódzkim festiwalu piosenki obcojęzycznej "Śpiewamy razem" w Opolu

IKONAW dniach 6-7.02.2018 w auli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu odbył się XII Wojewódzki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Śpiewamy Razem”. Organizatorem tego festiwalu była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami integracyjnymi w Opolu, oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Po raz drugi wzięły w nim udział solistek zespołu artystycznego „Wielokropek” działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wołczynie: Roksana Nowak, Aleksandra Ryszka, Karolina Sytniewska i Roksana Teodorowska.

Czytaj więcej...

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego

Logo MBOW ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego można zgłosić projekty zadań, które są inicjatywą obywatelską przyczyniającą się do rozwoju Województwa Opolskiego. Inicjatywą obywatelską może być realizacja zadań o charakterza prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym. Zgłoś zadanie - do wydania od 50 tys. zł do 100 tys. zł w powiecie oraz 70 tys. zł do 150 tys. zł w subregionie.

Regulamin i dokumenty do pobrania. 

Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego na wykonanie w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego

icoZarząd Województwa Oplskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Oploskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi oraz współpracy międzynarodowej.

 Zasady przyznawania dotacji

Dotacje unijne na założenie własnej firmy

icoKluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o naborze do projektu: „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”, w ramach którego można otrzymać do 37 000 zł bezzwrotnego wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Uwaga rolnicy !

akcyzaZwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
• W terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Wołczyna wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Czytaj więcej...

"Kręcimy się już 26 lat". Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

ru 1 r 6400 n GF2200175R4xO wosp 2016 warszawa kto wystapi w warszawie podczas 24 finalu wospW niedzielę 14 stycznia 2018 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 26. Z tej okazji w  Wołczyńskim Ośrodku Kultury odbyła się wspólna zabawa z Zespołem „Wielokropek”, Zespołem Pieśni i Tańca „Modrzewiacy”, a także Mażoretkami „Aurora”, odbył się również pokaz tańca towarzyskiego Szkoły Tańca Dance Center. Podczas zabawy odbyła się licytacja gadżetów WOŚP. 

Sztab w Wołczynie zebrał 9 231 zł. 57 euro i 18 centów  dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.

                     DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY ODDANY GROSZ!!!