CZYSTY ANIOŁEK

aniolek

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁCZYNIE informuje,
że w ramach akcji CZYSTY ANIOŁEK w 2017r.
zebraliśmy środki czystości dla najuboższych dzieci.

W akcji brały udział następujące instytucje i firmy:

  1. Bank Spółdzielczy w Wołczynie
  2. Gimnazjalno –Licealny Zespół Szkół w Wołczynie
  3. Szkoła Podstawowa nr 1
  4. Szkoła Podstawowa w Wąsicach
  5. Stowarzyszenie Ziemi Wołczyńskiej „ Dwa Serca”

OGÓŁEM ZEBRANO 90 KG ŚRODKÓW CZYSTOŚCI.