Zadania planowane do realizacji w sołectwach w ramach środków z funduszu sołeckiego i budżetu Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

Bruny: remont świetlicy wiejskiej (naprawy bieżące, zakup wyposażenia, konserwacja sprzętu, stabilizacja budynku, malowanie ścian).

Brynica: remont świetlicy wiejskiej (budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej).

Brzezinki: modernizacja i remont placu zabaw.

Duczów Mały i Wielki: adaptacja budynku na świetlicę, modernizacja placu zabaw Duczów Mały (siłownia zewnętrzna) oraz wyposażenie placu rekreacyjnego w Duczowie Wielkim.

Gierałcice: remont świetlicy wiejskiej w Gierałcicach (remont pomieszczeń wraz z toaletami) renowacja wiaty i zakup huśtawki – Gierałcice Małe, zakup ławek i stołów piknikowych na plac rekreacyjny przy boisku.

Komorzno: rozbudowa oświetlenia ulicznego, zakup sprzętu bojowego dla OSP, zakup strojów ludowych.

Krzywiczyny: wkład do opracowania projektu budowy łącznika drogi między ul. Polną, a ul. Wołczyńską, urządzenie boiska dla najmłodszych dzieci (zakup bramek, rekultywacja terenu), zakup bramek na boisko sportowe.

Ligota Wołczyńska: wyposażenie świetlicy (zakup stołów, krzeseł – ławostołów).

Markotów Duży: zakup urządzeń na plac zabaw (bujaki, zestawy zabawowe).

Markotów Mały: wyposażenie placu zabaw.

Rożnów: budowa i remont placu rekreacyjno-sportowego oraz placu zabaw i miejsc spotkań, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej( malowanie ścian, wymiana drzwi oraz c.o.).

Skałągi: remont sali wiejskiej (malowanie ścian lub cyklinowanie parkietu, remont instalacji elektrycznej na dużej sali), budowa i remont placu rekreacyjno-sportowego i placu zabaw, zarybienie stawów.

Szum: remont świetlicy wiejskiej (wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej), utwardzenie terenu i zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego wokół świetlicy wiejskiej, utwardzenie wjazdu na parking przy placu zabaw, remont strażnicy OSP.

Szymonków: remont strażnicy OSP, utwardzenie placu przy stawie, zarybienie stawu, wymiana okien w Szkole Podstawowej.

Świniary Małe: wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej (ocieplenie budynku , inne prace remontowe).

Świniary Wielkie: remont zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Świniarach Wielkich.

Wąsice: remont i wyposażenie placu kultu religijnego, zakup namiotu na plac rekreacyjno-sportowy oraz ławostołów, remont i wyposażenie placu zabaw, remont i wyposażenie strażnicy OSP.

Wierzbica Dolna: remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (remont pomieszczeń kuchni), doposażenie placu zabaw, remont i doposażenie budynku OSP, zakup kosy spalinowej.

Wierzbica Górna: budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej, remont świetlicy wiejskiej (remont dużej sali II etap, wyposażenie w sprzęt AGD), wyposażenie i remont placu rekreacyjno-sportowego, utwardzenie parkingu przy cmentarzu.

Wierzchy: budowa zadaszenia na placu zabaw, zakup strojów ludowych.