Budowa mini parku linowego oraz strefy aktywności w Wołczynie

W miejskim parku, w sąsiedztwie dawnego kina powstanie mini park linowy dla dzieci. Zadanie to realizować będzie Wołczyński Ośrodek Kultury. Kolejne urządzenia zabawowe będą zamontowane obok istniejącej już ścieżki zdrowia. Planowany całkowity koszt realizacji tzw. "małpiego gaju" wynosi 20 tys. zł. i będzie on gotowy na przełomie miesiąca kwietnia i maja.
Dodatkowo gmina Wołczyn będzie wnioskować o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej 2018 utworzenia w tym parku otwartej strefy aktywności. Jeśli gmina otrzyma środki zewnętrzne, to w parku oprócz istniejącej ścieżki zdrowia, planowanego parku linowego, powstanie także siłownia zewnętrzna, plac zabaw oraz strefa relaksu za 100 tys. zł z 50 % dofinansowaniem z rządowego programu.

Istniejąca ścieżka zdrowia w parku obok dawnego kina

IMG 5904  Ścieżka zdrowia w parku koło byłego Kina w Wołczynie