Strona wykorzystuje pliki cookies.  Przeczytaj politykę prywatności!

Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

RPOOPOEFRR

Gmina Wołczyn została jednym z partnerów projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, który zakłada realizację inwestycji zmniejszających emisję spalin dla 14 samorządów z Subregionu Północnego Opolszczyzny. Wnioskodawcą projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” jest Powiat Kluczborski.


21 czerwca 2017r. Starosta Piotr Pośpiech i partnerzy projektu podpisali umowę z Marszałkami województwa na przekazanie 42 486 324,28 zł dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 51 834 597,74 zł.


W ramach swojej części zadania pn. „Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn” Gmina zamierza wybudować miejsca postojowe dla rowerów i samochodów, ścieżkę rowerową oraz chodnik, zamontować wiatę odpoczynkową oraz tablice informacyjne. Realizacja operacji zaplanowana jest na 2018 rok.


Zadanie ma na celu ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego w centrach miast Subregionu Północnego na rzecz komunikacji publicznej, integrację funkcjonujących podsystemów transportowych, a tym samym niwelowanie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. W rezultacie podejmowane działania przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, redukcji gazów cieplarnianych, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.